Koperwinning in Marsberg

De monding van de Kilian-tunnel, die in 1842 werd benaderd, is de ingang van de bezoekersmijn, die uit drie mijnvelden bestaat. Het werd opgericht in een in onbruik geraakte kopermijn. De “Oskar”, de “Alte Friederike” en de “Neue Friederike” pits zijn verbonden door een 1.000m lange route.

Overal zie je kleurrijke sinters in felblauw en groen van koper en in geel en oranje van zwavel en ijzer.

Tijdens de rondleiding krijgen bezoekers een uitgebreide indruk van bergvorming, de vorming van de koperafzettingen, de mijnbouwmethoden en werkomstandigheden, evenals het smelten van de ertsen.

De bezoekersmijn Kilianstollen

Tegen het einde van de jaren zeventig benaderden enkele burgers de toenmalige burgemeester Scholle met het verzoek om de monding van de Kilianstollen te ontwerpen als mijnmonument. Deze suggestie werd overgenomen en in 1980 herontworpen ambachtslieden van de gemeentelijke bouwwerf de monding van de Kilian-tunnel. Dit werk bleef niet onopgemerkt en de mijnbouw werd weer herinnerd. Na een inspectie met de leden van de culturele commissie in het najaar van 1980 werd besloten om een ​​deel van het exploitatiepunt van de Oscarmijn te ontwikkelen als bezoekersmijn. Op 6 juni 1981 begon het ruimen van de 250 meter lange tunnel. In de loop van de volgende jaren breidde het zich uit tot alle mijnconstructies in het tussenzoolgebied. Op 26 mei 1984, na drie jaar werk, werd de Oscar-put in het Kilian-tunnelgebied geopend als mijnmuseum. Na nog drie jaar volgde de Friederike-mijn op 23 april 1987. Tegenwoordig verbindt een mijntrein de mijnen van Oscar en Friederike door een meer dan 1.000 m lange verbindingstunnel, die tussen 1912 en 1916 door de mijnwerkers werd aangelegd. Als “Bezoekersmijn Kilianstollen” is vandaag een afstand van bijna 4000 m voor de gasten begaanbaar.

In deze mijn moet de duizendjarige traditie van de kopermijnbouw in Stadtberg zichtbaar worden gemaakt. De Marsberger Heimatbund heeft zich als exploitant van de installatie tot taak gesteld deze oude mijn als technisch monument te behouden en te onderhouden.

Bron: Marsberg Horhusen – stadsgeschiedenis van 11 eeuwen

Adres:

Mühlenstraße 40b, 34431 Marsberg

Website:

https://www.kilianstollen.de/